تولید پسته در جهان

تولید جهانی پسته

تولید پسته در جهان از متوسط 567 هزار تن در سال 2005 با میانگین تغییرات سالانه 0/9 درصد به 501 هزار تن در سال 2019 کاهش یافته است. علیرغم تولید پسته در کشورهای مختلف، 4 کشور ایران، آمریکا، ترکیه و چین در مجموع بیش از 95 درصد تولید پسته جهان را به خود اختصاص داده اند.

تولید جهانی پسته

برای بررسی دقیق تر جایگاه ایران در میان تولید کنندگان جهان می توانید به مقاله جایگاه ایران در بازار جهانی پسته مراجعه فرمایید و همچنین در مقاله دیگری در همین سایت تحت عنوان چالش های پیشروی فروش پسته صادراتی به مشکلات صادرات پسته ایرانی پرداخته شده است.

جایگاه ایران در تولید پسته

ایران بزرگترین تولید کننده پسته در جهان است و بیش از 41 درصد تولید جهانی این محصول را در اختیار دارد. پس از فرش، پسته مهمترین کالای صادراتی غیر نفتی ایران است که درآمد ارزی قابل توجهی دارد. حدود 4/7 هزار هکتار از مناطق مرکزی و شرقی ایران به تولید پسته اختصاص دارد که 548 هزار هکتار آن بارور و 102 هزار هکتار غیر بارور (نهال) است. پس از ایران آمریکا با اختصاص 22 درصد سهم از تولید جهانی به خود دومین تولید کننده این میوه در جهام می باشد.

کشور آمریکا تقریبا از آغاز دهه 1980 به تولید پسته در مقیاس تجاری روی آورده است. 90 درصد خشکبار آمریکا شامل بادام، پسته و گردو در کالیفرنیا کشت می شود. پسته تولیدی در کالیفرنیا در سال های اولیه واجد اهمیت تجاری نبوده است. اما از آنجا که اتحادیه تولید کنندگان پسته در این ایالت از حمایت وسیع مقامات دولتی و محلی برخوردار بوده، اعتبارات کلانی برای توسعه کشت پسته دریافت داشته است.

علیرغم اینکه پسته کالیفرنیا از لحاظ طعم و مزه به هیچ وجه مرغوبیت پسته ایران را ندارد، اما به سبب داشتن بسته بندی مناسب و خصوصیات فیزیکی نظیر سپیدی و درشتی دانه ها در بازارهایی که آشنایی زیادی با پسته ایرانی ندارند یا تحت تاثیر تبلیغات منفی علیه پسته ایران (آلودگی به سم افلاتوکسین) قرار گرفته اند، خواستاران ویژه ای پیدا نموده است.

بعد از کشورهای ایران و آمریکا، که رتبه های اول و دوم تولید جهانی پسته را به خود اختصاص داده اند، کشورهای ترکیه، چین و سوریه به ترتیب با دارا بودن 15/6، 7/5 و 5/7 درصد سهم از تولید مقام های سوم تا پنجم تولید این محصول را دارا هستند.

بزرگترین کشورهای تولید کننده پسته در جهان

بزرگترین کشورهای تولید کننده پسته در جهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *