حریم خصوصی

اصول حریم خصوصی و امنیتی ما

ما حریم خصوصی‌ای ایجاد می‌کنیم که برای همه مناسب باشد. این مسئولیتی است که با ایجاد صفحه فروش محصولمان و سرویس‌ دسترس‌پذیر برای همه همراه است. ما به سه اصل زیر اتکا داریم تا راهنمایی برای خرید محصول پسته از طرف مشتربانمان و مصون نگه‌داشتن داده‌های کاربرانمان باشد.

احترام گذاشتن به کاربرانمان. محترم شمردن حریم خصوصی آن‌ها.

نفروختن اطلاعات شخصی کاربران به هیچ‌کس و به‌هیچ‌وجه.

دادن اختیار به کاربران برای مرور، انتقال یا حذف داده‌هایشان.

خط مشی رازداری

توضیح می‌دهد چه اطلاعاتی را و به چه علت جمع‌آوری می‌کنیم، چگونه از آنها استفاده می‌کنیم، و چگونه می‌توان آنها را بازبینی و به‌روزرسانی کرد.

وقتی از سرویس‌های سایت پسته دون استفاده می‌کنید، با ارائه اطلاعاتتان به ما اطمینان می‌کنید. می‌دانیم که این مسئولیتی بزرگ است و سخت در تلاش هستیم تا از اطلاعات شما محافظت کنیم و کنترل آن‌ها را در دست شما قرار دهیم.

هدف از این «خط‌مشی رازداری» این است که به شما کمک کنیم بدانید چه اطلاعاتی را جمع‌آوری می‌کنیم، چرا جمع‌آوری می‌کنیم و چگونه می‌توانید اطلاعاتتان را به‌روزرسانی، مدیریت، صادر و حذف کنید.

X